top of page

SERGİ ÇAĞRISI

KUSMAK

 

Biriken, yüklenen, sıkışan şeylerin baş döndürücü bulantısı.
Yükten vazgeçme korkusu; Emetophobia.
Bulantıyı kontrol etmek istemek.
Yükten vazgeçmemek; yükü dayanak kılmak.
Öğütülmüş yükün dışarı çıkma isteği.
Kendini salıvermek isteyen yük.
Aşırı yüklemenin dışarı çıkma, boşalma isteği. 
Yükün tiksindirici bulantısı.
Yükün bulantıyla açığa çıkma arzusu. 
Yüklemenin, birikmenin boşalması, salıverilmesi.
Boşalmayla, salıvermekle yükün de içinin bir anda boşalması. 
Dışarı atılan yükün bedene yabancılaşması.
Yükün atıfsallığının, kurgusallığının açığa çıkması.
Öğütülmüş atık, yük: Kusmuk.
Geriye kalan boşluk.
Boşluğun boşalması: Kusmak.

 

 

Sergi Yürütücüsü

Ceren Selmanpakoğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Koşulları: 

 

•    Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olmak gerekmektedir (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora). 
•    Çalışmanın boyutunda, sanat alanında ve malzemesinde sınırlama yoktur.
•    Başvuru, 5 Ocak 2019 tarihine kadar başvuru formu doldurularak yapılmalıdır. 
•    Formun eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmaz.
•    Değerlendirme, sergi yürütücüsü Ceren Selmanpakoğlu tarafından yapılacaktır.
•    Sergiye seçilen kişilere Ocak ayı içinde e-posta yoluyla bilgi verilecektir.
•    Sergiye seçilen kişiler, çalışmaların ve serginin düzenlemesi için yapılacak olan en az 3 toplantıya (Ocak, Şubat, Mart) katılmayı kabul eder. 
•    Taslak çalışmalar Nisan ayı sonunda tamamlanmış olmalıdır.

 

"Kusmak" / "To Vomit"

"Kusmak" / "To Vomit"

Play Video
bottom of page