top of page

Bok Büyücüleri

Bok Büyücüleri, insanın kendini yaratma, dönüştürme potansiyelini işler. ‘Bok’ –dışkı-, insanın öğütülmüş, tüketilmiş, atık haline getirilmiş oluşunu; ‘büyücülüğü’ –bilginliği- ise aslında bu oluşu yeniden kurgulama potansiyelini temsil eder. Mevcut gerçeklik içinde kendini boyun eğen, kendi üstüne kapanan bir varlık olarak ortaya koyan insan, kendi kendini mahkûm ettiğini fark ettiğinde, varlığını yeni baştan yaratmak için potansiyelini işleme koyar. Böylece eski benliğini parçalayarak yeni bir inşa eylemine girişir.

 

Sergide yer alan 50’ye yakın heykel, seramik olup bazı çalışmalarda altın sır kullanılmıştır. Seramiğin malzemesi olan kil, yoğurularak şekillendirilen insan ile örtüşmekte, altın sır ise insanın kendi kendini inşa etme potansiyelinin hep mevcut oluşunun kıymetini göstermektedir. 500 küçük seramik parçadan oluşan yerleştirme, birbirine benzese de her biri, farklı karaktere sahip insanın hayat silsilesi içinde eğilmişliğini gösterir. Uçan birimlerden oluşan diğer yerleştirme ise kendi kendini inşa etmeye geçen insanın, kurguladığı hayata kendini ajan gibi nüfuz edişini işler. Video ise, stop-motion tekniği ile kilden bir figürün şekillendirilme sürecini içermektedir: Şekillendirilen insan, kendini hiçleştirdikten sonra kendini yeniden inşa edebilmektedir.

 

Sinem Ertaner, Toya Akpınar, Oğuz Altundağ, Özge Özköprülü ve Selahattin Özer'e özel teşekkürler..

"Yenilenme" / "Rebuilt"

"Yenilenme" / "Rebuilt"

Watch Now
bottom of page