top of page

CEREN  SELMANPAKOĞLU

Sanatsal ve akademik çalışmalarım, varoluş şeklimizin ve toplumsal düzenin değiştirilebilirliği üzerinedir. Bu nedenle, felsefi ve psikanalitik bir bağlamda ele aldığım Doktora tezimde Ajansal Sanat önermesini geliştirdim. Bu önerme, özgürlüğün hep gelmekte olan bir olgu değil, zaten şimdi ve burada mevcut oluşunun kabullenilmesine direnmemizi deşifre etmeye dayanır. Özgürlüğümüzü reddetmeye çalıştığımızdan, seçimlerimizin sorumluluğunu da hep dışarıya aktarmayı seçeriz. Toplumsal gerçekliğin biz insanların bir kurmacası olduğunu bildiğimiz halde, onun hegemonyası altında ezilmeyi seçmemizin nedeni de, aslında özgürlüğümüzün sorumluluğundan kaçınmak istememizdir. Aynı nedenle, kimliğimizi de değiştirilemez kabul ederiz. Hiçliğimizi, yani her şey olabilme özgürlüğümüzü reddederiz. Oysaki Sartre'ın açıkladığı gibi, "özgür olmaya mahkumuz." Bu nedenle sanatsal ve akademik çalışmalarım; izleyicilerin, okuyucuların ve öğrencilerimin kendi özgürlüklerine karşı dirençlerini işlemeye ve ortaya çıkarmaya odaklanır.

bottom of page