top of page

YAYINLAR                                             

          2021               Makale: “Sanatta Boşluk Yokluğu ve Asalaklık

                                 Disiplinlerarası Estetik Tartışmalar, SANART, Ankara

          2020               Makale: “Sessizliğin Potansiyeli”

                                 Düşünbil Dergisi, 93, Temmuz 2020

          2019               Yayınlanmış Bildiri: “The Emergence of Change Through Embracing Freedom: Agent Art

                                 IAFOR The 7th European Conference on Arts & Humanities: Reclaiming the Future. Brighton, İngiltere​

          2019               Makale: “Devrimin Değişim Fantazisine Karşı Ajansal Sanat

                                 Dört Öge Dergisi, 15,  Haziran 2019

          2019               Yayınlanacak Bildiri: “Sanatta Boşluk Yokluğu ve Asalaklık”

                                 SANART 3. Türkiye Estetik Kongresi, ODTÜ, Ankara

          2016               Makale: “Toplumsal Gerçekliği n Güncel Sanatta Yeniden Üretimi

                                 Hacettepe Üniversitesi Sanat Yazıları Dergisi, Sayı:34, Mayıs 2016​

 

          2016               Makale: “Sanat, Ne İdeolojiler Sevdi, Zaten Yoktular
                                 Gazi Üniversitesi, Akademik Sanat Dergisi, Sayı:1, Kış 2016

 

          2016               Kitap Bölümü: “Agent Art vs. Resistance to Freedom” ("Özgürlüğe Direnişe Karşı Ajansal Sanat")
                                 Revolt And Revolution: The Protester In the 21st Century, Inter-Disciplinary Press, Oxford

 

          2015               Makale: “Öznenin ‘Ben’ İnşasının Güncel Sanat Örnekleri Üzerinden Analizi
                                 Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi, Sayı:28, 2015

 

          2015               Yayınlanmış Bildiri: “Gerçekliğin Kimlik Kurgusuna Ajansal Sanat Girişimi
                                 Uluslararası Sanat Sempozyumu: Sanat, Gerçeklik ve Paradox, Bodrum

          2014               Bildiri: "Agent Art vs. Resistance to Freedom" ("Özgürlüğe Direnişe Karşı Ajansal Sanat")
                                 2nd Global Revolt and Revolution Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti

 

          2014               Kitap: Hiçliğin Özgürlüğü: Ajansal Sanat
                                 Ayrıntı Yayınevi

          2012               Makale: "AKP’nin Temel Çelişkisi: Muhafazakâr mı, Özgürlükçü mü?"
                                 
Hacıbektaş Dergisi, Mart-Nisan (Hacıbektaş ve Yüksek Öğretim Kurumlarına Yardım Derneği Yayını)

 

          2010               Makale: “Kurgusal Gerçeğin Performansı
                                 Bienal Güncesi, 2. Çanakkale Bienali Bülteni

 

          2010               Makale: "Günümüzde Sanatçının Sanatsal ve İdeolojik Tavrı"
                                 Online sanat dergisi, DergiSanat.com​

 

          2008               Makale: "Cemevlerinin Temsiliyeti Üzerine
                                 Hacıbektaş Dergisi, Mart-Nisan

 

          2007               Makale: "‘Alevi Bağdaştırmacılığının Oluşumu’ Tezinin Çıkarımı”
                                 Hacıbektaş Dergisi, Ocak-Şubat

 

          2005               Makale: "Alevi Kimliği ve Türk Sinemasında Alevi Temsiliyeti"
                                 Hacıbektaş Dergisi, Kasım-Aralık

bottom of page