PUBLICATIONS

          2016               Article: “Toplumsal Gerçekliğin Güncel Sanatta Yeniden Üretimi

                                 ("The Re-production of Social Reality in Contemporary Art")

                                 Hacettepe University Sanat Yazıları Journal, 34, May 2016

          

          2016               Article: “Sanat, Ne İdeolojiler Sevdi, Zaten Yoktular” ("Art, Loved So Many Ideologies That Were Already Lacking")
                                 Gazi University, Akademik Sanat Journal,1, Winter 2016

 

          2016               Book Chapter: “Agent Art vs. Resistance to Freedom”
                                 Revolt And Revolution: The Protester In the 21st Century, Inter-Disciplinary Press, Oxford

 

          2015               Article: “Öznenin ‘Ben’ İnşasının Güncel Sanat Örnekleri Üzerinden Analizi

                                 ("The Analysis of 'I' Construction of the Subjects Through Contemporary Art Works")
                                 Atatürk University Sanat Journal, 28, 2015

 

          2015               Published Paper: “Gerçekliğin Kimlik Kurgusuna Ajansal Sanat Girişimi

                                 ("The Intervention of Agent Art on the Identity Construction of Reality")
                                 International Art Symposium: Art, Reality and Paradox, Bodrum

 

          2014               Presented Paper: "Agent Art vs. Resistance to Freedom"
                                 2nd Global Revolt and Revolution Conference, Prague, Czech Republic

 

          2014               Book: Hiçliğin Özgürlüğü: Ajansal Sanat (Freedom of Nothingness: Agent Art)
                                 Ayrıntı Publishing

 

          2012               Article: "AKP’nin Temel Çelişkisi: Muhafazakâr mı, Özgürlükçü mü?"
                                 ("The Fundamental Contradiction of AKP: Conservative or Liberal?")
                                 Hacıbektaş Journal, March-April (Publication of The Hacıbektaş and Institutions of Higher Education Aid Society)

 

          2010               Article: "Kurgusal Gerçeğin Performansı" (“The Performance of Fictional Reality”)
                                 2nd Çanakkale Biennial Bulletin

 

          2010               Article: "Günümüzde Sanatçının Sanatsal ve İdeolojik Tavrı" ("Artist’s Artistic and Ideological Stance Today")
                                 Online art journal DergiSanat.com

 

          2008               Article: "Cemevlerinin Temsiliyeti Üzerine" ("The Representation of Cem Houses")
                                 Hacıbektaş Journal, March-April

 

          2007               Article: "‘Alevi Bağdaştırmacılığının Oluşumu’ Tezinin Çıkarımı"

                                 ("Conclusion of 'The Formation of Alevi Syncretism' Thesis”)
                                 Hacıbektaş Journal, January-February

 

          2005               Article: "The Representation of Alevis in Turkish Cinema"
                                 Hacıbektaş Journal, November-December

© Ceren Selmanpakoğlu

  • facebook
  • Twitter
  • Instagram